İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

İş Kanunu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri:

İşe alma ve işten çıkarma sürecinde danışmanlık desteği,
Fesih bildirimlerinin ve ibranamelerin düzenlenmesi,
Haklı, haksız, geçerli fesih usullerinin gözetimi,
İşverenlerin iş güvencesi, işçinin sadakat borcu, işverenin işçiyi gözetme borcu başta olmak üzere karşılıklı hak ve yükümlülükler bakımından aydınlatılması,
Meydana gelebilecek iş kazalarında işverenin yönlendirilmesi, bilirkişi raporlarının teknik olarak incelenmesi,
ÇSGB teftişlerine işyerinin hazırlanması, teftişe nezaret etmek ve teftiş sonrası teknik destek,
İdari para cezalarına itiraz sürecinde teknik destek,
Yasal yazışma formatlarının hazırlanması,
Yönetici ve Çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi,
Çalışma koşullarının belirlenmesi, izin hakları, ücretlendirme yöntemleri vb. yasal prosedürler hakkında işverenin bilgilendirmesi,
Görev tanımlarının revizyonu.
Maddelerinden oluşmaktadır. Sayılan bu konularda EKOGLOBAL merkez telefonlarından, e-posta adreslerinden, faksından ve ilgili uzman kişiden sürekli olarak danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İş Hukuku İnceleme ve Raporlama İşlemleri

İşletme kayıt ve prosedürlerinin işletme somut koşullarına göre 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca incelenmesi,
Sonuçların rapor haline getirilerek yönetime sunulması,
2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında incelenmesi,
Personel Özlük dosyalarının incelenmesi.
3.İş Kanunu Dokümantasyon Uygulamaları
Şirket iç yönetmeliği,
Disiplin yönetmeliği,
Personel El Kitabı,
İşten çıkış prosedürü,
İşe ve işletmeye uygun diğer dokümantasyonların hazırlanması.

İş Mevzuatı Kapsamında Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi

İşçi ve işveren arasında hukuki uyuşmazlıkların çözülmesinde teknik destek verilmesi,
İş davası süreçlerinde önleyici ve tamamlayıcı hizmetlerin sunulması,
İşe iade, işçi alacağı, iş akdinin haklı ve geçerli fesih koşulları, iş kazası tespit, tazminat ve rücuen alacak gibi süreçlerde teknik destek verilmesi,
Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamalarının yapılması,
Somut durum çerçevesinde mevcut uyuşmazlıkların takibi ve müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesi.

İş Hukuku Eğitimleri

İş Hukukuna İlişkin Fesih Şekilleri Eğitimi,
İş Kanununa İlişkin Sözleşmeler ve Taşeron İlişkileri Eğitimi,
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Eğitimi,
Türk Mevzuatlarında İşveren-Sendika İlişkileri Eğitimi,
İş Kanunu Kapsamında Temel Personel İşlemleri Eğitimi,
Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Temel Hukuk Bilgileri Eğitimi,
Sosyal Sigortalar Kanunu Temel Bilgilendirme Eğitimi,
Disiplin Cezaları Temel Eğitimi,
İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödemelerine İlişkin Uygulamalı Eğitim,
Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları Eğitimi,
Hizmet Akdinin Bildirimli ve Bildirimsiz Feshine İlişkin Eğitim.

Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

1.Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlık ve Eğitim HizmetleriSosyal güvenlik mevzuatı hakkında yönetici ve ilgili personele eğitim verilmesi,
Sosyal güvenlikle ilgili firma toplantılarına iştirak edilmesi,
Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinin kontrolü,
İşkolu kodu tespitinde teknik danışmanlık sunulması,
SGK ile yapılacak yazışmaların incelenerek katkıda bulunulması,
SGK ile ilgili internet üzerinden yapılacak işlemlerde teknik destek verilmesi,
ÇSGB teftişlerine işyerinin hazırlanması, teftişe nezaret edilmesi ve teftiş sonrası teknik destek sağlanması.

2.Sosyal Güvenlik Hukuku Denetim ve Raporlama Hizmetleriİşletme kayıt ve prosedürlerinin işletme somut koşullarına göre 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yerinde incelenmesi,
Sonuçların rapor haline getirilerek yönetime sunulması,
Özlük dosyalarının incelenmesi,
Bordrolama sisteminin kontrolü ve eksikliklerin tespit edilmesi.

3.Sosyal Güvenlik Mevzuatı Kapsamında Hukuki Uyuşmazlıkların ÇözümlenmesiSosyal Güvenlik Hukuku açısından iş kazası ve meslek hastalıklarının değerlendirilmesi,
İlk sermaye peşin değeri hesabının yapılması,
Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümüne teknik destek sağlanması,
İş ve İdare Mahkemeleri nezdinde hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesine teknik destek verilmesi,
İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında hukuki destek sağlanması.


4.Sosyal Güvenlik Hukuku EğitimleriAsgari İşçilik Uygulaması Eğitimi
İdari Para Cezaları Eğitimi
Aylık Prim Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi Eğitimi
İşverenlerin Prim Borçları Açısından Sorumlulukları Eğitimi
İşyeri Tescilleri Eğitimi
Prim Borçlarının Ertelenmesi Eğitimi
Prime Esas Kazançlar Eğitimi
İşkolu Kodu ve Tehlike Sınıfları Eğitimi
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İle İlgili Yürütülmesi Gereken İşlemler Eğitimi
Yurtdışı İşçilikte Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitimi
Re’sen Prim Tahakkuku ve İtirazlar Eğitimi
Hizmet Tespit Davaları Eğitimi
Sosyal Güvenlik Hukuku Yönünden İdari İşlemlerin Düzenlenmesi Eğitimi

Hizmetlerimizle ilgili Ayrıntılı Bilgi İster misiniz?

Bilgilerinizi bırakın uzmanımız size ulaşsın

 • BARİLLA-GİDA
 • DALGIÇLAR-EKMEK
 • DROGSAN-İLAÇ
 • DURUKAN-ŞEKERLEME
 • EKİN-KOLEJİ
 • ERTAN-UN
 • ERTAN-YEM
 • EXACT-SYSTEM
 • HAZ-MERMER
 • KALMAKSAN
 • KAVAKLIDERE-ŞARAPLARI
 • LUPAMAT
 • NURİS-PREFABRİK
 • STOLLER
 • TEMEL-CONTA
 • Turkarslan
 • YVES-ROCHER
 • ZUMDİEC
 • abb-elektrik
 • alp-kauçuk
 • armin-elektrik
 • aselsan
 • atik-metal
 • batisoke
 • batıberon
 • batıçim
 • botas
 • ecem
 • egelim
 • ekoendustri
 • eti-elektro
 • euroserve
 • fss-fren
 • habas
 • k 626 1398075445
 • k 626 1398075572
 • k 626 1398075585
 • k 626 1398075597
 • k 626 1398075610
 • k 626 1398075621
 • k 626 1398075662
 • k 626 1398075673
 • k 626 1398075715
 • k 626 1398075849
 • k 626 1398075873
 • k 626 1398075888
 • micha
 • olmuksan
 • polat-enerji
 • sarten
 • sheraton-hotel
 • surtas
 • tolon
 • uğur-kiremit
 • vestel
 • webasto
 • özaltın
  Genel Müdürlük
  Eski Havaalanı Cad.
  No:78/A Çiğli
  İZMİR
  İletişim
  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  444 8 356
  Takip Edin

  Kvkk Politikası | © Ekoglobal Tüm hakları saklıdır. Powered by Os.